Από το πιο παλιό στο πιο νέο κι από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο ο ηγέτης στα logistics, τις μεταφορές και τις αποθηκεύσεις είναι ένας – "Orphee Beinoglou"

Η ιστορία μας

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία logistics, μεταφορών, αποθηκεύσεων, μετακομίσεων & διανομών της Ελλάδας

Θέματα ποιότητας

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, έχει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας, και ανταπόκρισης με τους εγχώριους και διεθνείς πελάτες της

Οι αξίες μας

Οι πρακτικές του κλάδου των μεταφορών, αποθηκεύσεων, διανομών και logistics διαμορφώθηκαν πρωτίστως από τις πρακτικές της ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ

Πιστοποιήσεις και οργανισμοί

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ αποτελεί ιδρυτικό και δραστήριο μέλος των μεγαλύτερων Εθνικών και Διεθνών Οργανισμών