Εκθέσεις & διαχείριση εκθέσεωνΠροσφέρουμε μία ολοκληρωμένη υπηρεσία, με σκοπό να καλύψουμε κάθε απαιτητική ανάγκη και αίτημα.

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει:

 • Προετοιμασία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν από την άφιξη της αποστολής, δηλαδή δελτίο ΑΤΑ, προσωρινή άδεια εισαγωγής, μόνιμη απελευθέρωση, πιστοποιητικά (εφόσον απαιτείται) για τακτοποίηση σωστής συσκευασίας, την επισήμανση, τις προθεσμίες, τα ποσοστά, ασφάλιση.
 • Επαγγελματική συσκευασία για εξαγωγή και την επισήμανση των εκθεμάτων.
 • Προβλέψεις για ασφάλιση.
 • Παραλαβή από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.
 • Μεταφορά μέσω οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς, προς και από τον εκθεσιακό χώρο.
 • Αποστολή με e-mail τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων σε Word ή Excel για κάθε μεταβολή που μπορεί να χρειάζονται πριν από τις τελωνειακές διατυπώσεις.
 • Εκτελωνισμό οπουδήποτε στον κόσμο.
 • Άμεσες παραδόσεις των εκθεμάτων στο περίπτερό σας.
 • Συντονισμός της αποστολής από την ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ με επί τόπου προσωπικό.
 • Αποθήκευση του κενού υλικού συσκευασίας κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης.
 • Άμεση παράδοση των κενών στο περίπτερό σας πριν από το κλείσιμο του χώρου.
 • Επανεξαγωγή της αποστολή σας σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών διατυπώσεων.
 • Οποιοδήποτε είδος ειδικού εξοπλισμού απαιτείται για την εγκατάσταση του περιπτέρου.