Περιβαλλοντική συνείδησηΠεριβαλλοντική συνείδηση

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.
Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ είναι αποφασισμένη να κάνει συνεχείς βελτιώσεις στη διαχείριση των επιπτώσεων που έχουν οι μεταφορές στο περιβάλλον και να επενδύει στη βιωσιμότητα τόσο του πλανήτη, όσο και της ίδιας της επιχείρησης. Συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς μας εταίρους για την προώθηση της περιβαλλοντικής φροντίδας, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την εκπαίδευση των ανθρώπων μας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θεμάτα.