Θαλάσσιες μεταφορέςΗ ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ κατέχει ηγετική θέση στις Θαλάσσιες μεταφορές και στη δημιουργία ενοποιημένων λωρίδων κυκλοφορίας μεταξύ των κύριων λιμανιών των ΗΠΑ και της Ασίας, από και προς την Ελλάδα.

Η εταιρεία διατηρεί γραφεία στο λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης για να επιτευχθεί η επί τόπου εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υπηρεσιών, ενώ προσφέρει:

  • Παγκόσμιες Υπηρεσίες Ενοποίησης (ομαδοποίησης) Εισαγωγών/Εξαγωγών
  • Πλήρη φορτία εμπορευματοκιβωτίων
  • Χύδην φορτίο
  • Χειρισμό βαρέων φορτίων
  • Διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων
  • Τελωνειακές διατυπώσεις Εισαγωγών/Εξαγωγών
  • Ημερήσιο εντοπισμό των εμπορευματοκιβωτίων
  • Πρόβλεψη ασφάλισης
  • Άδεια Τελωνείου
  • Γρήγορο χρόνο διέλευσης