Διαχείριση μετακόμισηςΗ Διαχείριση Μετακόμισης είναι κάτι περισσότερο από τη μετακόμιση ενός διεθνούς εντολοδόχου σε μια νέα χώρα.

Πρόκειται για τη διαχείριση ενός παγκόσμιου δικτύου μεταφοράς πόρων και προμηθευτών, προκειμένου να καλύψουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ μπορεί να σας προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης της μετακίνησης, προσφέροντας στον οργανισμό σας:

  • Διεργασίες για την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Δυνατότητες διαχείρισης του κόστους
  • Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών
  • Αξιόπιστο παγκόσμιο δίκτυο