Τι μας κάνει διαφορετικούςΟι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά

Οι άνθρωποι αποτελούν τo πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ. Πιστεύουμε στην αρχή ότι οι εργαζόμενοι με ενθουσιασμό και πάθος οδηγούν σε ευχαριστημένους πελάτες. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε φιλική, προσωπική εξυπηρέτηση από μία αξιόπιστη ομάδα και να αφαιρούμε το άγχος και την ανησυχία από τη μετακόμιση.
Οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται τακτικά μέσω FIDI ή σε άλλους εξωτερικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του προγράμματός μας για την ποιότητα. Επιπλέον, οι άνθρωποί μας παρακολουθούν σε ετήσια βάση το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ για να διασφαλιστεί ότι η οικοσκευή σας θα αντιμετωπίζεται με την κάθε δυνατή φροντίδα και δεξιότητα.

Η δέσμευσή μας για Ποιότητα

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ φροντίζει για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της μετακίνησης.
Έχουμε ορίσει μία ομάδα επαγγελματιών, οι οποίοι ασχολούνται:
- Με θέματα ποιότητας σε καθημερινή βάση, για να αναπτύξουν τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας για τις ανάγκες σας
- Με ελέγχους πληρωμάτων και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της ημέρας συσκευασίας σύμφωνα με τα πρότυπα ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, καθώς και
- Με καθημερινά θέματα λειτουργίας κατά την μετακόμιση.
Επιλέγουμε και διατηρούμε εταίρους με βάση την ικανότητά τους να παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι επωφελείς για τους πελάτες μας. Το πρόγραμμα διαχείρισης προμηθευτών μας περιλαμβάνει ετήσιες αξιολογήσεις της ποιότητας και πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις με τους σημαντικότερους εταίρους μας.
Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και FIDI FAIM. Αυτά τα πρότυπα ποιότητας εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Τεχνολογία

Η τεχνολογία διαδραματίζει καίριο ρόλο σε όλες τις υπηρεσίες μας. Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ χρησιμοποιεί καινοτόμες λύσεις πληροφορικής καθ’ όλη τη διαδικασία της μετακίνησης. Η ομάδα μας είναι σε θέση να παρακολουθεί στη μεγαλύτερη ακρίβεια τον όγκο των αποστολών, ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες της πρόσβασης στον τόπο προέλευσης ή αντικείμενα στο σπίτι που χρειάζονται ειδική μεταχείριση και να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με τους πράκτορες του δικτύου μας στον προορισμό εκ των προτέρων.

Συνεχείς επενδύσεις

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ επενδύει συνεχώς σε νέους πόρους. Πρόσφατα επενδύσαμε σε μία νέα, υπερσύγχρονη αποθήκη, αξίας 40.000.000 Ευρώ, για την αποθήκευση των οικοσκευών σας. Σας εγγυόμαστε ότι τα οικιακά αγαθά και τα αγαθά Καλών Τεχνών θα παραμένουν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις μας με τα ασφαλέστερα και τα υψηλότερα πρότυπα της αγοράς.