Οδικές μεταφορέςΟι oδικές μεταφορές είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη λύση μεταφοράς από και προς την Ελλάδα εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν τη ναυαρχίδα των λύσεων που προσφέρει η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, προσφέροντας διασυνδέσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμπορικής θέσης της χώρας με τις ευρωπαϊκές θυγατρικές.
Τα τελευταία 15 χρόνια, η εταιρεία έχει αναπτύξει δικό της δίκτυο εξυπηρέτησης εντός των βαλκανικών χωρών.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Τακτική εβδομαδιαία κυκλοφορία, σε απευθείας σύνδεση
  • Πλήρη & Μερικά Φορτία
  • Ενοποιημένες αποστολές διαφόρων τύπων και μεγεθών βασικών προϊόντων (Groupage)
  • Εκτελωνισμούς από και προς τις ανατολικές χώρες
  • Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMO goods)
  • Προετοιμασία όλων των σχετικών εγγράφων
  • Πόρτα-πόρτα παράδοση εμπορευμάτων σε συνεργασία με αξιόπιστους πράκτορες
  • Στόλο 20 φορτηγών εξοπλισμένων με σύστημα δορυφορικής επιτήρησης
  • Πλήρως ασφαλισμένους μεταφορείς φορτηγών
  • Μόνιμες συνεργασίες με μεταφορείς φορτηγών