Σύστημα ασφαλείας


  • Πιστοποιημένο μέλος TAPA
  • 24/7/52 επανδρωμένη ασφάλεια
  • CCTV που καλύπτει όλα τα πιθανά σημεία κινδύνου
  • Συναγερμός για τις εξόδους κινδύνου
  • Έλεγχος πρόσβασης, σήματα εγγύτητας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.
  • Τυχαία κατανομή εκφόρτωσης φορτηγών για έλεγχο - εβδομαδιαίως
  • Ασφαλείς περιοχές για προϊόντα υψηλής αξίας

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ έχει επενδύσει σε προηγμένα συστήματα ασφαλείας, προκειμένου να επιτευχθούν μηδενικές απώλειες των προϊόντων των πελατών. Στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι η εξωτερική ανάθεση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.