Τμήμα πληροφορικήςΗ ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ έχει αναπτύξει εσωτερικά ένα εξελιγμένο σύστημα ERP, το οποίο εγγυάται την απόλυτη συμβατότητα με το WMS και διευκολύνει τη διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων μέσω EDI με τους πελάτες της εταιρείας σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Οι διαδικασίες υποστηρίζονται από έμπειρη ομάδα πληροφορικής, η οποία διαχειρίζεται αποτελεσματικά το σύνολο του δικτύου.