Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας


  • Σάρωση IMEI
  • Συσκευασία
  • Επισήμανση Προώθησης
  • Αντίστροφος εφοδιαστικός χειρισμός
  • Τιμολόγηση Πελατών 4PL
  • KPIs και προσαρμοσμένες αναφορές πελάτη

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν μεγαλύτερους όγκους, να επιτύχουν τους στόχους τους και να προσφέρουν καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους.