ΝΕΑ

{{get_current_news.data.query[0].news_title_gr}}


{{get_current_news.data.query[0].news_date.formatDate('dd-MM-yyyy')}}